ทุนการศึกษาเพื่อดึงดูดนักศึกษาทั่วโลก

ไต้หวันเสนอโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนไทยภายใต้ “โครงการมอบทุนการศึกษาไต้หวัน” ซึ่งผู้สมัครสามารถสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ โปรแกรมนี้ให้ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสูงถึง 40,000 NTD (40,900 บาท) และค่าครองชีพรายเดือนเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 ถึง 20,000 สำหรับผู้รับทุนการศึกษาตามสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปในประเทศไทย

ในแต่ละปีรัฐบาลไต้หวันและมหาวิทยาลัยของไต้หวันให้ทุนการศึกษาเพื่อดึงดูดนักศึกษาทั่วโลก ด้วยการดำเนินการตาม“ นโยบาย Southbound ใหม่” มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอาเซียนรัฐบาลให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน 25 ทุนแก่นักศึกษาไทยและมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาประมาณ 1,200 ทุน การศึกษาในไต้หวันได้รับความนิยมจากนักเรียนต่างชาติจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาเซียน Tung Chen-Yuan ตัวแทนของสำนักงานไทเปกล่าว