เอกชนสนใจร่วมพัฒนาที่ดิน อสมท

เอกชนไทย – เทศ สนใจร่วมทุน PPP พัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ของ บมจ.อสมท ย่านพระราม 9

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท กล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อสมท ประจำปี 2561 ถึงการนำสินทรัพย์ที่ดินของ บมจ. อสมท มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ว่า หลังจากเปิดทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market sounding ) พบว่า กลุ่มนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น กองทุน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ความสนใจเข้าทำประโยชน์ในลักษณะร่วมลงทุนในที่ดิน 2 แปลงในกรุงเทพมหานคร คือ แปลงแรก เป็นที่ดิน 50 ไร่ บริเวณถนนเทียมร่วมมิตร ติดกับศูนย์วัฒนธรรม โซนพระราม 9 ซึ่งมีมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท และที่ดินที่เป็นที่ตั้งของ อสมท ปัจจุบันอีก 20 ไร่ ติดกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ ด้านหลังเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 มูลค่าอีก 2,000 ล้านบาท รวมเป็น 70 ไร่

นายเขมทัตต์ กล่าวว่า ตามขั้นตอน อสมท จะจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และกระทรวงการคลัง เพื่อเข้าสู่กระบวนการร่วมมือในรูปแบบภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) ตามระเบียบให้เสร็จภายใน 48 เดือน และสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2564 ซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเสร็จ และจะทำให้การพัฒนาที่ดินทั้ง 2 แปลงมีมูลค่ามากขึ้น เนื่องจากที่ดินทั้ง 2 แปลงอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มและสีน้ำเงิน

ส่วนแผนธุรกิจของ บมจ.อสมท ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า จะต้องทำคอนเทนท์ให้สามารถแข่งขันได้ เน้นดิจิทัล เทคโนโลยีใหม่ บันเทิง เพื่อตอบโจทย์ของตลาด เนื่องจากเอเจนซี่ลงโฆษณาด้านบันเทิงมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนรายการบันเทิงแค่ร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม คอนเทนท์บันเทิงของ อสมท จะเป็นบันเทิงเชิงสาระมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ สร้างสังคมอุดมปัญญา.- สำนักข่าวไทย