Monthly Archives: March 2018

ยุทธการ”ชัยยะ สยบไพรี” ทลาย4เครือข่ายยาเสพติด

“บช.ปส.” แถลงผลปฏิบัติการ “ชัยยะ สยบไพรี 61/4” ทลาย 4 เครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ ยึดยาเสพติดมูลค่ารวมกว่า 440 ล้านบาท พร้อมยึดทรัพย์กว่า 285 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผบ.ตร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  แถลงผลการปฏิบัติการชัยยะ สยบไพรี 61/4  ในห้วงระหว่างวันที่ 19 ก.พ.-7 มี.ค.2561 Continue reading

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตกรในภูมิภาคแถบนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยที่นี่ได้กลายเป็นแหล่งรวบรวมองค์วิชาความรู้ด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้แก่ราษฎรในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนให้ข้อมูลวิชาการและฝึกอบรมเกษตรกร Continue reading

” การดูแลสุขภาพพระสงฆ์”

โดยกรมอนามัยได้จัดทำโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ บูรณาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศิลปวัฒนธรรมในความเป็นวัด ใช้หลัก 5 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน แถลงข่าว การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าวการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ Continue reading